W czym pomagam

Tworzę umowy, opinie prawne i inne dokumenty związane z prawem własności intelektualnej i transferem technologii.

Przygotowuję regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej i strategie dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym regulaminy wynalazczości.

Pomagam wypracowywać wspólne platformy dla współpracy naukowców i przedsiębiorców tworząc i opiniując umowy konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Zapewniam wsparcie w negocjacjach i sporach związanych z prawami własności intelektualnej.

Jestem prawnikiem kancelarii radcowskiej, której specjalizacją jest obsługa prawna przedsięwzięć na styku administracji i biznesu, zapraszam do zapoznania się z jej stroną internetową:

0001