Protest do NCBiR

Znaczną część dofinansowania, które trafia do nas z Unii Europejskiej, a przeznaczona jest na działania innowacyjne, dzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Bywa, że negatywna ocena ekspertów NCBiR w jednej chwili rozwiewa marzenia polskich innowatorów. Dziś więc kilka słów o proteście.

Znalazłeś konkurs, w którym mógłbyś uzyskać dofinansowanie na realizację planowanych działań. Przygotowujesz zatem swój projekt, składasz wniosek o dofinansowanie i czekasz. W opracowanie dokumentów włożyłeś wiele czasu i pracy. Po drodze przebrnąłeś przez warunki konkursu i masę przepisów prawa. Nie ominęła Cię też pewnie lektura wytycznych – liczysz że się uda. Ale się nie udaje.

Twój wniosek odpada na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Co dalej zrobić z tym fantem ? Protestować … I nie chodzi mi tutaj wcale o działania na zasadzie strajku głodowego.

Zgodnie z art.53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020:

„Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów”

„Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania”.

Może zastanawiasz się, czy warto składać protest. Może zakładasz, że z góry jest on skazany na porażkę. Opierając się na własnych doświadczeniach, zachęcam Cię abyś spróbował.

Miałem okazję przygotowywać kilka protestów od negatywnych ocen NCBiR i za każdym razem udawało się osiągnąć sukces. To pokazuje, że po wniesieniu protestu sprawa jest wnikliwie analizowana po raz drugi i jeżeli posiadasz rozsądne argumenty, Twój trud wcale nie musi pójść na marne.

Z kolei jeżeli Twój protest nie zostanie uwzględniony, a będziesz przekonany, że racja jest po Twojej stronie, przysługuje Ci skarga do WSA.

Pouczenie o tym, że masz prawo wnieść protest, powinno Ci zostać przekazane razem z informacją o negatywnej ocenie projektu. W kolejnym wpisie przybliżę najważniejsze niuanse proceduralne związane z przygotowywaniem i wnoszeniem protestu.

Walcz o swoje !

0 Komentarzy
2

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security