Spółka celowa uczelni wyższej jest szczególnym rodzajem spółki kapitałowej prawa handlowego. Regulacja prawna dotycząca spółki celowej to przede wszystkim art. 86a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Podstawowym zadaniem takiej spółki... Czytaj dalej

Czy uczelnia publiczna może założyć spółkę
Mała ustawa o innowacyjności
Prawa naukowca do wyników badań
Zasady podziału korzyści z wynalazku
Innowacje w zamówieniach publicznych
Komercjalizacja bezpośrednia, komercjalizacja pośrednia
Transfer technologii – o co w tym chodzi ?
1 2 3 4
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →