ustawa-foto

Na finiszu jest sprawa uchwalenia  tzw. małej ustawy o innowacyjności. Jej pełna nazwa to ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Z projektem tego aktu w wersji wypracowanej po dwóch... Czytaj dalej

Prawa naukowca do wyników badań
Zasady podziału korzyści z wynalazku
Innowacje w zamówieniach publicznych
Komercjalizacja bezpośrednia, komercjalizacja pośrednia
Transfer technologii – o co w tym chodzi ?
1 2 3