Komercjalizacja wyników badań – zmiany w prawie 2017
Świąteczne prezenty – Inkubator Innowacyjności +
Jak chronić know how
Prezydent podpisał małą ustawę o innowacyjności
Podjęcie współpracy z portalem lex.pl
Wyniki konkursu PZPTS w dziedzinie tworzyw sztucznych
Mała ustawa o innowacyjności czeka na podpis Prezydenta
Czym właściwie jest know-how
Jak komercjalizować wyniki badań
1 2 3