Ograniczenie odpowiedzialności

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:
  • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
  • zawiera on wyłącznie treści o charakterze ogólnym,
  • publikowane treści nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa,
  • lektura bloga nie buduje stosunku klient – prawnik.

Autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego kancelarii. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Autor bloga ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →