Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej

Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej to temat bumerang. Pojawiał się już wielokrotnie i wydawał się już dobrze „przerobiony”. A jednak znów wraca, standardowo w towarzystwie fraz takich jak pomoc publiczna i podatek VAT.

Może to i dobrze. Tym razem stanowisko w sprawie zajęli wspólnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Rozwoju i Finansów. Ministrowie wydali w tej sprawie pismo, stanowiące podsumowanie dotychczasowych analiz problemu komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej dofinansowanej ze środków polityki spójności w latach 2007-2013.

Jednocześnie opublikowali rekomendacje zawierające zestaw wytycznych oraz procedur niezbędnych do prawidłowego skorzystania z możliwości gospodarczego wykorzystania takiej infrastruktury badawczej.

Na polskich uczelniach komercyjne wykorzystanie aparatury dofinansowanej ze środków polityki spójności raczej nie jest popularne. Obawy co do konsekwencji podatkowych lub wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej są spore.

W skrócie wnioski z dotychczasowych opracowań można przedstawić w następujący sposób: jeżeli beneficjent posiadający infrastrukturę badawczą wykorzystując ją prowadzi w przeważającej części  działalność niegospodarczą, może wykorzystywać ją również w celach komercyjnych (gospodarczych) przy spełnieniu pewnych warunków. Najważniejsze z nich to:

  • działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy;
  • w ramach działalności gospodarczej wykorzystuje się dokładnie te same nakłady, co w przypadku działalności niegospodarczej
  • zasoby przeznaczane rocznie na działalność gospodarczą nie przekraczają 20 % całkowitych rocznych zasobów .

Próżno było jednak dotąd szukać oficjalnych wskazówek w jaki sposób należycie wyliczać poziom komercyjnego i niekomercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej, tak aby spełniać kryterium pomocniczości i nie przekraczać granicy 20 % całkowitej rocznej wydajności takiego sprzętu. W wydanych wytycznych Ministrowie zalecają zastosowanie w tym celu mechanizmu monitorowania i wycofania przedstawiając modelowe rozwiązania.

Jest szansa, że po opublikowaniu wytycznych uczelnie oraz inne jednostki badawcze, które nabyły dofinansowaną infrastrukturę zaczną z niej korzystać także w celach komercyjnych. Wprowadzenie proponowanych przez Ministrów mechanizmów monitorowania i wycofania nie jest łatwym zadaniem, jednak z pewnością otwiera szerzej drzwi do świadczenia przy użyciu takiej aparatury badawczej usług zleconych oraz jej odpłatnego udostępniania innym podmiotom.

Pismo Ministrów oraz rekomendacje znajdziesz tutaj.

0 Komentarzy
0

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security