Komercjalizacja wyników badań – zmiany w prawie w 2018 r.

Czas leci, a świat się zmienia. Raczej szybciej niż wolniej. Miałem wrażenie, że wcale nie tak dawno pisałem na temat zmian w przepisach dotyczących komercjalizacji w 2017 roku, a tu już za pasem mamy kolejny rok.

Jakie zmiany prawa czekają nas w tym obszarze w 2018 roku ?

W końcówce listopada Prezydent podpisał tzw. „drugą ustawę o innowacyjności”. To kontynuacja pakietu zmian proinnowacyjnych, które zaczynały obowiązywać z początkiem 2017 roku po uchwaleniu „małej ustawy o innowacyjności”. Pisałem o nich tutaj.

Co ustawodawca serwuje nam w ramach tej kontynuacji ? Zasadniczo zmiany można podzielić na dotyczące dwóch obszarów: szkolnictwa wyższego oraz otoczenia podatkowego biznesu.

Najważniejsze zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego

  • poszerzenie dopuszczalnego zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN) o prowadzenie wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej. To bardzo ważna zmiana usuwająca kontrowersje, o których pisałem na blogu (link);
  • umożliwienie tworzenia przez uczelnie i instytutu naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą (powierzenie takiego zadania będzie mogło nastąpić także na rzecz spółki celowej);
  • zmieniona zostanie definicja legalna komercjalizacji pośredniej.

Najważniejsze zmiany w obszarze otoczenia podatkowego biznesu

  • zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR);
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R;
  • dopuszczenie do korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi;
  • wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R.

Zmiany w przepisach podatkowych docelowo mają pobudzić polski biznes do inwestycji w innowacje. Dotąd tego rodzaju inwestycje spotyka się przeważnie tam, gdzie istnieje możliwość współfinansowania ich ze środków z budżetu UE.

Pomysł by zachęcać przedsiębiorców do takich działań innymi instrumentami należy oceniać pozytywnie, w obliczu faktu, że obecna perspektywa finansowa środków z UE na lata 2014-2020 nie będzie trwać wiecznie.

Pozostaje mieć nadzieję, że do czasu jej zakończenia więzy między światem biznesu i nauki będą się zacieśniać na tyle szybko, że utrata zewnętrznych źródeł finansowania nie spowoduje zapaści w tym obszarze.

0 Komentarzy
0

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security