Jak chronić know how

Na know how możesz zarabiać na kilka sposobów. Podstawowe to odpłatne oddawanie know how do korzystania oraz używanie go we własnej działalności. Na przykład produkcyjnej. Jeśli w swoim biznesie wykorzystujesz takie rozwiązania, powinieneś zastanowić się, czy odpowiednio chronisz Twój know how.

O tym czym know how jest pisałem na blogu wcześniej. Jeśli nie jesteś pewien co właściwie kryje się pod tym  pojęciem, zapraszam do zapoznania się z tym wpisem.

Kiedy know-how spełnia swoją rolę

Know-how to pewna wiedza, zapewniająca przewagę konkurencyjną. Jeśli sam stosujesz know how np. w swojej produkcji, to zapewnia Ci tę przewagę, jeśli jest odpowiednio chroniony. Chodzi oczywiście o to, aby nie wpadł w ręce konkurencji. Wtedy przewaga znika.

Jeśli udostępniasz know how do korzystania innym podmiotom, też musisz nad nim czuwać. Musi to być wiedza dostępna dla wąskiego grona osób – tylko wtedy zachowuje ona swoją wartość.

Jak chronić know-how

Ochrona praw właściciela know how powinna gwarantować, że kontrahent któremu jest on udostępniany nie zacznie go używać w sposób sprzeczny z umową. W szczególności – nie rozpowszechni szerzej niż powinien. Musisz też pomyśleć o tym, w jaki sposób wyegzekwujesz zaprzestanie korzystania z udostępnionego know how po wygaśnięciu umowy.

Przepisy prawa nie zapewniają odpowiedniej ochrony właściciela praw do know how. Jeśli oddajesz know how do korzystania, dobra umowa to zwykle jedyny instrument Twojej ochrony. To podstawowa różnica między know how, a dobrami własności przemysłowej (np. opatentowane wynalazki), które są chronione na zasadzie praw wyłącznych.

Obowiązek zachowania poufności zastrzeżony w treści umowy i sankcje na okoliczność jego naruszenia to podstawowe instrumenty, o których powinieneś pomyśleć. Te sankcje to przede wszystkim odpowiednio skonstruowane postanowienia dotyczące kar umownych oraz możliwości rozwiązania umowy w przypadku naruszania ustalonych zasad współpracy.

Dokładnie opisz czym jest know how, który udostępniasz. Im lepiej to zrobisz, tym łatwiej będzie Ci później dochodzić swoich praw. Zbyt ogólny opis może powodować, że nie będziesz w stanie wykazać co właściwie przekazałeś i co kontrahent wykorzystał niezgodnie z umową.

Postaraj się zawczasu zabezpieczyć swoje ewentualne wierzytelności z tytułu naruszenia reguł korzystania z know how. Formuł zabezpieczania wierzytelności jest wiele. Do najskuteczniejszych należą zabezpieczenia rzeczowa (hipoteka, zastaw) oraz gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe.

Poznaj swojego kontrahenta. Sprawdź procedury bezpieczeństwa oraz obiegu danych i informacji, jakie u niego funkcjonują. Zanim zdecydujesz się na podpsianie umowy, zweryfikuj jak wygląda u niego kultura pracy, stanowiska pracy osób, które mogą mieć styczność z Twoim know how oraz dostęp do sprzętu elektronicznego. Zastanów się, czy to poważny podmiot, który jest w stanie wywiązać się z zobowiązań, jakie na siebie przyjmuje. Oceń ryzyko.

Z kolei jeżeli wykorzystujesz know how we własnej działalności, postaraj się aby ta wiedza kwalifikowała się jako tajemnica przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). O tym jak to zrobić opowiem w innym wpisie.

Podsumowując, zajmij się swoim know-how, zanim zajmie się nim ktoś inny.

0 Komentarzy
0

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security