Czym właściwie jest know-how

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym właściwie jest know-how ?

Zarówno w prawie polskim jak i w prawie Unii Europejskiej można odnaleźć definicje legalne tego pojęcia. Są one jednak przygotowane na potrzeby wąskich regulacji i zdecydowanie nie udaje im się uchwycić istoty zagadnienia know-how.

W literaturze dotyczącej prawa własności intelektualnej know-how najczęściej tłumaczy się jako zdolność, wiedzę lub umiejętność osiągnięcia określonego rezultatu lub prowadzenia określonej działalności[i].

Know-how a tajemnica przedsiębiorstwa

Know-how często jest błędnie utożsamiany z tajemnicą przedsiębiorstwa. Musisz pamiętać, że oba te pojęcia oznaczają coś innego i pełnią odmienne funkcje. Choć know-how często stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że można te sformułowania stosować zamiennie.

Know-how a wynalazek

Jako umowy dotyczące know-how określa się często kontrakty oddające do używania nieopatentowane wynalazki. I słusznie, bo nieopatentowany wynalazek to modelowy przykład know-how.

Jednak know-how to nie tylko wynalazki nieobjęte ochroną patentową. To pojęcie dużo szersze i niekoniecznie zawsze wiążące się z wiedzą posiadającą poziom wynalazczy. Świetnie oddaje to zresztą przytoczona wyżej definicja: zdolność, wiedza lub umiejętność osiągnięcia określonego rezultatu lub prowadzenia określonej działalności.

Do ciekawych należy spór co do tego, czy know-how ogranicza się wyłącznie do informacji, które mogą być praktycznie stosowane (bezpośrednio użyteczne) w produkcji. Na ten temat przygotuję wkrótce osobny wpis.

Cechy know-how

Know-how jest dobrem niematerialnym, które może stanowić przedmiot obrotu. Nie jest to prawo sklasyfikowane przepisami ustaw, ale powszechnie przyjmuje się, że stanowi on odrębny typ dobra majątkowego.

Know-how można zbyć albo udzielić innemu podmiotowi upoważnienia do korzystania z niego.

Know-how można wnieść aportem do spółki.

Know-how można komercjalizować.

Know-how to wiedza nieujawniona i strzeżona. Korzyści z niej płyną tak długo, jak długo jest ona zastrzeżona do wiadomości wąskiej grupy osób. Podstawowa różnica między prawami własności przemysłowej (np. wynalazek chroniony patentem, wzór użytkowy na który udzielono prawa ochronnego) a know-how to fakt, że know-how nie jest prawem wyłącznym. Nie ma możliwości udzielenia na know-how ochrony, która będzie skuteczna względem każdego, kto zacząłby z takiego know-how korzystać bez zgody jego właściciela.

[i] S. Sołtysiński, w: System prawa własności intelektualnej, t. III, s. 63

0 Komentarzy
1

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security